Zásady ochrany osobních údajů

Psycholog / psychoterapeut je vázán naprostou mlčenlivostí s ohledem na osobní informace klienta a jeho blízkých. Velmi citlivě a kompetentně zachází a zpracovává to, co klient v rámci psychoterapie sděluje. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou např. nezletilé děti bez právní způsobilosti nebo případy, kdy se jedná o ohrožení dalších osob. V tomto případě je oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin nadřazena terapeutově mlčenlivosti (viz blíže § 167 a § 168 trestního zákona).