Hypnóza (hypnoterapie)

Hypnóza je uměle navozený změněný stav vědomí, který je podobný spánku anebo působící dojmem bdělosti. V tomto stavu vědomí je člověk zvýšeně vnímavý vůči sugescím, jeho pozornost je zaměřena na osobu hypnotizéra. Pomocí hypnózy lze ovlivnit zejména vnímání, paměť, vegetativní (pozn.: týkající se růstu a životních funkcí) funkce. Je součástí terapie některých duševních poruch, závislostí, úzkostných poruch a zejména pak v oblasti psychosomatiky a léčby a ovládání bolesti.
Výhodou hypnózy je možnost dostat se k nevědomým obsahům, které nejsou v bdělém stavu dostupné a mohou člověka více či méně blokovat, a možnost tyto obsahy ovlivnit.

Jak se hypnóza liší od spánku:

V hypnóze:
- je patrné selektivní zvýšení pozornosti vůči zadané sugesci
- hypnotizovaný slyší každé slovo a každý šelest
- jeho vědomí je zúžené ale bdělé
- klient si prožitky z hypnózy pamatuje, pokud mu není výslovně sugerováno, že si je pamatovat nebude. (Záleží na hloubce transu, různí lidé jsou různě hypnabilní a někteří jsou schopni dosáhnout hlubokého transu, kdy si prožitky z hypnózy nepamatují).
- hypnotizovaný reaguje na oslovení

Ve spánku:
- pozornost vůči čemukoli prakticky mizí
- vnímání je prakticky utlumeno
- vědomí je utlumeno
- mizí schopnost orientace
- vzpomínky ze stavu spánku chybí
- člověk nereaguje na oslovení