Často kladené dotazy

Jak probíhají sezení?

Přijdete na předem dohodnutý termín na uvedenou adresu (na čas, nikoli v předstihu, aby nebyla rušena předchozí terapie), já Vás uvedu do pěkné, moderní pracovny a usadím Vás do pohodlného křesla a začnu si s Vámi povídat, ptát se Vás, nechám Vás mluvit, budu Vám skákat do řeči, podle toho, co bude situace a téma vyžadovat.

Někteří lidé si myslí, že návštěva u psychologa pro ně bude příjemným hlazením duše. Částečně ano, ale jen částečně. Tou druhou stranou psychoterapie je pocit určitého nepohodlí, protože klienty nutím jiným způsobem přemýšlet, ba dokonce lámat si hlavu. Otázky, kterými jsou u mě klienti zahrnováni, neslýchají dnes a denně a ano, možná vás napadne myšlenka, že psychologové jsou "trochu divní". To nechám na Vašem posouzení. Ale zodpovědně mohu říči, že jsem se mnoho let učila pokládat užitečné otázky a "všímat si " detailů, které mnohdy zůstávají necvičenému oku skryty. Přes tyto svoje dovednosti jsem jen člověk se svými kvalitami i chybami...

Na prvním sezení bychom měli (klient ale i terapeut) zjistit, zda společná práce bude pro obě strany vyhovující. Budu se snažit zorientovat ve Vašich přáních tak, abychom mohli společně pracovat na jejich uskutečnění. Je třeba si domluvit kromě společného cíle také frekvenci návštěv. Ta závisí na individuální potřebě klienta, ale obvyklé je zpočátku se setkávat cca jednou za 14 dní, dle domluvy se tato doba prodlužuje event. zkracuje. Počet sezení je odvislý od délky trvání potíží, čím déle problém trvá, tím více je zpravidla potřeba sezení. Není výjimkou, že klientovi stačí jedno sezení, ale statistický průměr je 8 sezení na terapii. Celkově lze říci, že snahou dobrého (nejen) systemického terapeuta by mělo být to, aby klient k terapeutovi chodit nemusel, proto v terapii kladu velký důraz na efektivitu společné práce.

 

Co očekávat od psychoterapie?

Psychoterapii lze nejjednodušeji popsat jako léčbu duše, nástrojem nebo lékem je zde většinou rozhovor.

Existuje mnoho druhů psychoterapií (systemická psychoterapie, gestallt psychoterapie, kognitivně-behaviorální přístup, rogersovská psychoterapie ...). Obvykle se odlišují způsobem práce s klientem, efekt by však měl být  (podle výzkumů) podobný.

Zaměřuje se např. na hledání řešení klientova problému, doprovázení klienta a poskytování podpory v situacích, které vyřešit nelze (nevyléčitelná nemoc apod.). Psychoterapie by měla být především dialogem Člověka, který jediný nejlépe zná svůj život a Terapeuta, který mu má pomoci v životě hledat cestu.  

Jak pracuji?

Pracuji různými styly práce, z  hlediska psychoterapeutického směru nejčastěji systemicky. Systemická terapie je moderní způsob nahlížení na problémy klientů. Psychoterapeut přestává mít expertní přístup, nerozhoduje za klienta, nehodnotí, co je dobře a co špatně, nesnaží se interpretovat, přistupuje ke klientovi jako k jedinečnému člověku, který nejlépe zná svůj život se vší jeho pestrostí.  Klient zde není pacientem (z latiny znamená „trpělivý“), ale je naopak aktivním spolutvůrcem jak svého života, tak i terapie samotné. Snahou je pak v co nejkratším čase s klientem (párem, rodinou) najít východisko z problémové situace pomocí toho, co je jim blízké – pomocí vlastních zdrojů.   Základem terapie je rozhovor.

Někdy se jako vhodný nástroj jeví hypnóza, pokud je tomu klient nakloněn a odpovídá tomu i spektrum jeho potíží (psychosomatické potíže, traumata, ...). Pokud s klientem pracuji hypnoterapeuticky, většinou se snažím jej naučit některé relaxační techniky, aby na sobě mohl pracovat i bez mojí asistence.

 Jak se objednat?

 Je několik možností. Ideální je, objednat se e-mailem či prostřednictvím objednávkového formuláře na těchto stránkách. Pokud preferujete osobní kontakt, je lepší volat v každou celou hodinu, pokud se nedovoláte, napište mi zprávu, že máte zájem o konzultaci, ráda Vám zavolám zpět hned jak budu k dispozici.

Psycholog, psychoterapeut, psychiatr...

Na koho se obrátit, když má člověk problémy?

Tato povolání se často zaměňují,  zde je tedy zjednodušené vysvětlení:

Psycholog – Vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru psychologie, který se zaměřuje zejména na psychologickou diagnostiku – zjištění problému, případně poradenství v této oblasti.

Psychiatr - Odborný lékař. Zaměřuje se na symptomatickou léčbu obtíží – může předepisovat léky - psychofarmaka, která mohou ulevit od pocitů smutku, depresí, úzkosti...

Psychoterapeut – Bývá jím zpravidla psycholog nebo lékař, který navíc prošel dalším, leckdy několikaletým vzděláváním se specializací na psychoterapii.