O mně – Mgr. Kamila Zieglerová, psycholog v Brně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii v Brně, magisterské studium jsem absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno a zakončila jsem jej se specializací na klinickou psychologii.

Psychoterapii se věnuji již 14. rokem. Svým klientům pomáhám s nalezením řešení jejich problémů v osobním, partnerském, rodinném i pracovním životě.

Jako psycholog a psychoterapeut jsem pracovala se stovkami klientů (pacientů) s nejrůznějšími životními příběhy, ve kterých se nejčastěji objevují:

neshody v partnerském životě (rozdílná očekávání partnerů, manželský nesoulad, nevěry…), stres plynoucí z rozvodové situace,
úmrtí někoho blízkého, ztrátu zaměstnání,…

Klienti často přicházejí s přáním nalézt sami sebe, vyřešit úzkostné či panické stavy, deprese, obsedantně kompulzivní poruchu, naučit se „vypnout“ a nestresovat se tolik. Velmi často se na mě obracejí s psychosomatickými potížemi od různých bolestí zad, hlavy, pískání či hučení v uších, alopecií, apod.

Dětské klienty nejčastěji přivádějí rodiče s nálepkou hyperaktivita, poruchy učení, neposlušnost, nesoustředěnost, ale častěji se odkryjí potíže ve vztazích v rodině, závislosti, nedostatečné nebo nevhodné nastavení pravidel v rodině, …

Můj přístup ke klientům je kombinací psychoterapie a poradenského rozhovoru. Snažím se o to, aby se klientovi v první řadě ulevilo a na chvíli si odložil svoje obtíže na někoho jiného. Následně však předám iniciativu a zodpovědnost opět zpátky klientovi a vedu ho k tomu, aby se ve své situaci dokázal zorientovat, získal zpátky duševní a fyzickou rovnováhu a v budoucnu si v obdobných situacích dovedl poradit sám.
U psychosomatických obtíží, kde se nejsou na první pohled patrné souvislosti s nějakým tématem, volím nejčastěji hypnoterapii (hypnózu, autogenní tréning, atd.).
Moje práce je nejlépe vystihnutelná starým příslovím o chytání ryb a mojí vizitkou jsou spokojení klienti, kteří se ke mě nevracejí, ale doporučí mě dál.

Jsem vdaná a mám dvě děti.