Poradenství

Poradenství se od psychoterapie liší zejména aktivnějším přístupem psychologa. V některých chvílích se jeví vhodné poskytnout klientovi radu nebo zkušenost, díky které získá cenou informaci, že na problém není sám a existuje nějaké "vhodné řešení" pro jeho problém. Poskytování rad je však vhodné dávkovat umírněně a využívat je pouze tehdy, je-li terapeut přesvědčen o jejich užitečnosti.
Ačkoliv se poskytování rad jeví jako oboustranně jednodušší a nevyžadující námahu, není vždy vhodné.
Každý člověk je odborníkem na svůj život, každý životní příběh je unikátní. Ne všechny rady odpovídají tomu, jak je klient vnitřně nastaven. Nejlépe totiž člověk přijme a zapamatuje si takové řešení, na které si přišel sám. (A právě k tomu ho má dobrý terapeut dovést).