Párová a rodinná terapie

Někdy je vhodné hledat řešení v rámci širšího kontextu, tedy s více členy systému, kterého se problém týká.

Párová terapie klade důraz na zlepšení komunikace mezi partnery je vhodná u klientů, kteří se rozhodnou společně pracovat na zlepšení vztahu, nebo chtějí zjistit, zda má jejich vztah ještě využitelný potenciál a zda ho chtějí "zachraňovat", případně když se chtějí kultivovaně rozvést atd ...

Rodinná terapie je užitečná zejména tam, kde má smysl pracovat s širším okolím klienta. Nejčastěji se využívá u dětí (výchovné obtíže, rozpad rodiny...) ale nezřídka i u "dospělých dětí", kde jsou vztahy v rodině nějak narušené. Dále je někdy vhodná u klientů s psychosomatickými obtížemi.