Individuální psychoterapie

Individuální terapie probíhá formou rozhovorů terapeuta s klientem a nabízí bezpečný, důvěrný a respektující prostor pro společné hledání východiska z klientových obtíží.
Oproti jednorázové konzultaci trvá většinou déle, průměrně 8 sezení (někdy stačí mnohem méně, někdy ale i o něco více) a závisí jednak na tématu a jednak na tom, jak dlouho se člověk s daným problémem potýká (čím déle, tím delší zpravidla bude i psychoterapie).
Někdy člověk přijde s jasným cílem a ví, co chce změnit, jindy má jen matnou představu, cítí se celkově nespokojený. Za pomoci dobře mířených terapeutových otázek by měl v průběhu psychoterapie sám dojít k tomu, jak svoji situaci zvládnout, dospět ke změně svého myšlení, vidět věci, které dříve neviděl anebo je vidět jinak a naučit se dělat věci, které nedělal.